Siyaset

Belediyeler el değiştirdi yoklama yüzde 1400 arttı

İçişleri Bakanlığı’nın belediyelere yönelik denetimlerinde büyük çoğaltma gözlendi. 2018’de müfettişler belediyeler hakkında 625 rapor düzenlerken 2019’da bu rakam yüzde 58 artışla 990’a çıktı. Özel teftiş raporlarının sayısı ise yüzde 1400 arttı.

Belediyeler el değiştirdi denetim yüzde 1400 arttı

Nurcan Gökdemir

Yerel yönetimlere karşın denetimler 2018 yılına kadar lokal seçimlerin yapıldığı 2019 yılında büyük yükselme gösterdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 Yılı Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu’nu açıkladı. Raporda, yerel yönetimlerde yapılan iç ve dış denetim ile İçişleri Bakanlığı’nın denetleme sonuçları yer aldı. Rapora kadar, ilk kez Ankara, İstanbul gibi büyükşehirler olmak üzere muhalefetin galibiyet sağladığı lokal seçimlerin yaşandığı 2019 yılında denetleme yoğunlaştı. Özellikle HDP’li belediyelerde yoğunlaşan farklı alanlara yönlendirilmiş zorlama, görevden alma ve kayyım atamalarının yanı sıra tüm yerel yönetimlerde yoğun bir kontrol faaliyeti yürütüldü. Ancak raporda denetlenen belediyelerin listesi, dolayısıyla da denetimlerin hangi partilerin belediyeleri üzerinde yoğunlaştığı bilgisi yer almadı.

Lokal yönetimler ile bunların bağlı kuruluş ve işletmelerinin finansal işlemler dışarıda kalan öteki idari işlemlerini hukuka uyma ve idarenin bütünlüğü açısından denetim yetkisine sahip olan İçişleri Bakanlığı denetimlerini arttırdı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILANLAR

Buna göre, 2018 yılında 431 belediye başkanı ve meclis üyesi hakkında araştırma ve ön inceleme yapan bakanlık müfettişlerinin programında 2019’da 446 belediye başkanı ve belediye meclis üyesi yer aldı. 2018’de işleme konulmayan inceleme ve araştırma sayısı 533 iken bu rakam toplam sayısının artmasına karşın 404’e düştü. Bunun sonucunda 10 belediye başkanı, 58 belediye meclis üyesi, 15 il genel meclis üyesi ile 52 muhtar görevden uzaklaştırıldı. Bunlardan yalnızca 1 belediye meclis üyesi ile 7 muhtar göreve iade edildi. 2018’e göre görevden uzaklaştırılan belediye başkanı sayısı 7’den 10’a, belediye meclis üyesi 8’den 58’e, il genel meclis üyesi sayısı 7’den 15’e çıkarken muhtar sayısı da 298’den 52’ye düştü. 2018’de 2 belediye başkanı, 10 belediye meclis üyesi, 22 muhtar sonradan göreve iade edildi. 202 yılında da görevden almalar sürdü oysa bunlar bu raporda yer almadı.

ÖZEL TEFTİŞ ARTTI

İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin denetimleri de yoğunlaştı. 2018 yılında müfettişlerce yapılan denetimler sonucunda 625 rapor düzenlenirken bu sayı 2019 sonunda 990’a çıktı. En büyük yükselme özel denetleme raporlarında oldu. 2018’de 8 özel teftiş raporu hazırlanırken bu rakam yüzde 1400 artışla 121’e fırladı. Araştırma raporu sayısı 86’dan 198’e, inceleme raporu 43’den 72’ye, çözümleme araştırma raporu 6’dan 63’e, disiplin raporu 2’den 50’ye, tazmin raporu 20’den 29’a çıkarken ön tahlil raporu 366’dan 298’e, tevdi raporu 94’den 23’e geriledi.

2018’de hiç değerleme raporu yazılmazken 2019’da yazılan değer biçme raporu 136 oldu. Mülkiye Müfettişleri geçen yıl 11’i il özel idaresinde, 66’sı büyükşehir belediyelerinde, 199’u büyükşehir ilçe belediyelerinde, 67’si il belediyelerinde, 16’sı ilçe belediyelerinde edinmek üzere toplam 359 teftiş yaptı.

KONTROLÖRLERİN DENETİMİ DE ARTTI

İçişleri Bakanlığı mahalli idareler kontrolörlerinin denetimleri de 2019’da yoğunlaştı. Klasik denetim dışarıda İçişleri Bakanı’nın onayı ile gerektiğinde özel denetleme, tahlil, soruşturma ve araştırmacı kontrolörler 2018’de hiçbir büyükşehir belediyesini denetlemedi. 2019’da ise 2 büyükşehir belediyesi denetime alındı. Kontrolörlerin denetlediği büyükşehir ilçe belediyesi sayısı 5’den 141’e, ilçe belediyesi 88’den 150’ye, belde belediyesi 104’den 146’ya toplam denetlenen yerel yönetim ise 197’den 440’a fırladı. Kontrolörlerin hazırladığı kontrol raporları da bir yılda 630’dan 971’e çıktı.

DAHA ÇOK İL BELEDİYESİ DENETLEDİ

Dış kontrol çerçevesinde Sayıştay 165 kurumdan 90’ını denetledi. Sayıştay denetçileri, 30’u büyükşehir belediyesi, 15’i büyükşehire tabi kuruluşlar, 37’si il belediyesi, 8’i il özel idaresi elde etmek üzere 90 millet idaresinde teftiş yaptı. 2018 yılına göre Sayıştay’ın denetlediği toplam kurum sayısında büyük değişim olmadı, ancak denetlenen il belediyesi ile il özel idaresi sayısı arttı. 2018’de de 30 büyükşehir belediyesinin hepsi denetlendi. Bunun yanı sıra 10 emrindeki kuruluş, 20 il belediyesi, 25 il özel idaresi edinmek üzere 85 kurumda denetim gerçekleştirildi.

Benzer Haberler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu