Çalışma Hayatı

Elastik çalışmaya aleyhinde birlikte uğraş

25 yaş altı ve 50 yaş üstü işçiler için kıdem tazminatı hakkını sahiden ortadan kaldıran, esnek ve kuralsız çalışmayı yaygınlaştıran YEP’e tepkiler büyüyor. Emek hareketinden temsilciler bunun yalnızca bir başlangıç olduğunu vurgulayarak, müşterek mücadelenin önemine uyarı çekiyor.

Esnek çalışmaya karşı birlikte mücadele

Rıfat Kırcı

Genç ve yaşlı işçileri ikinci sınıf işçi haline getiren, esnek ve kuralsız çalışmayı yaygınlaştırarak kıdem tazminatı, emeklilik ve iş güvencesi gibi kazanılmış hakları hedef alan Yeni Ekonomi Programı’na (YEP) tepkiler büyüyor.

Programda yer alan hedeflere ulaşılırsa 25 yaş altı ve 50 yaş üstündeki işçilerin kayda değer bir bölümünün kıdem tazminatı hakkı fiilen ortadan kalkacak. Bu işçiler meslek güvencelerini de yitirecek. Gençlerin ayda 5-10 gün sigortaları bile yatırılmadan ve yasalardaki hiçbir haktan yararlanamadan çalıştırılmasının önü açılacak. Evden ve uzakta çalışma gibi elastik çalışma biçimleri yaygınlaşacak.

Acilen gözler emek hareketinde… Emekçiler ve emek örgütleri paketi nasıl değerlendiriyor? Bu hakların koruması için nasıl bir çaba yürütecek? Kıdem tazminatının gaspına yönelik girişimlere aleyhinde ortaya konan kararlı duruş, kayıtlı yaş gruplarından işçiler için bu hakkı gerçekte ortadan kaldıracak düzenlemelere aleyhinde da sergilenecek mi? Karşılıklı bir mücadele hattı örülebilecek mi? Meclis’teki muhalefet partileri ne yapacak?

Bütün bu soruları, emek örgütlerinden temsilciler ile CHP ve HDP’den milletvekilleriyle konuştuk. İşte yanıtlar…
Karşılıklı bir duruş sergilemeliyiz

esnek-calismaya-karsi-birlikte-mucadele-788107-1.Kenan Öztürk (TÜMTİS Genel Başkanı): YEP’te belirli hedefletle birlikte egzersiz yaşamın tümden kuralsız ayla getirilmek isteniyor. öte taraftan hükümet, kıdem tazminatının tasfiyesini hedefliyordu, yapamadı. Şimdi bunu bir sürece yayarak, işçiyi bölerek parça parça kıdemi tasfiye etmek istiyor.

Sendikaların, emekçi hareketinin, yani bizim görevimiz işçinin kazanılmış haklarına yönelik bu saldırıları püskürtmek. Bunun için konfederasyonların müşterek bir duruş sergilemesi gerekiyor. İşçi örgütüyüm diyen, emek hareketinde olan herkesin burada birleşmesi lüzumlu. Emek örgütlerinin boynunun borcudur bu, biz kıdem tazminatına sonuna kadar sahip çıkacağız, bedeli ne olursa olsun bu mücadelede geri adım atmayacağız.

AMAÇLARI KIDEMİ İŞLEVSİZLEŞTİRMEK

esnek-calismaya-karsi-birlikte-mucadele-788108-1.Musa Servi (DERİTEKS Genel Başkanı): YEP adı aşağıda işçinin alın terine göz dikiyorlar. Kıdem tazminatına karşın hamleler, müdahale girişimleri zaten vardı. Şimdi de kıdem tazminatını işlevsizleştirecek adımlar atmak istiyorlar. Bunu kabul etmemiz mümkün yok. Karşısında duracağız, öteki konfederasyonlarla karşılıklı bir hitabe sergileyeceğiz.

TEK ÇARE BİRLİKTE MÜCADELE

esnek-calismaya-karsi-birlikte-mucadele-788109-1.Nuriye Alsancak (İşçi Dayanışma Derneği Genel Sekreteri): Elastik ve güvencesiz alıştırma düzeninin daha yaygın ve hatta esas çalışma şekli haline getirilmesi planlanıyor. Bu egzersiz düzeni kölelikten farksız olacak. İşsizlik ve yoksulluğun rekor seviyelere ulaştığı bu dönemde elastik, güvencesiz, kısmi süreli, belirtilen süreli sözleşmelerle çalışmayı dayatmak çağırmak, milyonlarca insanı açlığa ve yoksulluğa mahkûm etmek aramak.

İktidar, YEP’te ortaya koyduğu düzenlemeler ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanların istihdama, belirtilmiş/kısmi süreli sözleşmeler ile katılımını sağlayarak işsizlik rakamlarını düşürmeye çalışacak. Ancak bu çalışanlar, keza çok düşük ücretlere çalıştırılacak hem kıdem tazminatları olmayacak ayrıca de bu işçilerin emeklilik hakları ciddi manada zarar görecek. En Az aidat ile geçinmek mümkün değilken, 25 yaş altı ve 50 yaş üstü için getirilen bu ayrımcılık ile hayat şartları daha da zorlaşacak. Diğer yana bu düzenlemeler işçilerin örgütlenme imkânlarını da büyük oranda ortadan kaldıracak. Tek tedavi bütün bu saldırılara karşısında birlikte mücadele etmek.

ASLA KABUL ETMİYORUZ!

esnek-calismaya-karsi-birlikte-mucadele-788111-1.Banu Tuna (İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü, TGS İstanbul Şube Başkanı): Hükümet sürekli yeni paketler hazırlıyor; fakat emeğin esnekleşmesi, güvencesizleştirilmesi ve ilk önce kıdem tazminatı edinmek üzere işçi sınıfının kazanılmış haklarının ortadan kaldırılmasına ilişkin tutum değişmiyor. Egzersiz hayatında onca haksızlık yaşanırken, Covid-19 salgını ile gelen işsizlik ve enflasyon işçiyi özlem sınırının altına düşürmüşken, önümüze getirilen idareli paketin kayda değer bir ayağını esnek alıştırma modeli oluşturuyor. Bu modelin, gençlerin emek piyasasına girişini kolaylaştıracağı iddia ediliyor; ama pratikteki sonucun bu olmayacağını mükemmel biliyoruz. Esnek alıştırma modelinin getirisi güvencesiz çalışma ve kıdem tazminatının kaybedilmesi olacaktır.

Ülkede bugün alıştırma koşullarına itiraz eden işçiler işten atılıyor, zam isteyen işten atılıyor, sendika diyen işten atılıyor ve bu haksız hukuksuz uygulamalar karşısında işçinin elinde kalan tek şey kıdem tazminatı. 25 yaş altı ve 50 yaş üstü işçilerin belirtilmiş süreli çalıştırılmasının aralıksız ayla getirilmesi, yani elastik ve kuralsız alıştırma, bu yaş grubundakilere kıdem hakkı kapısını kapatıyor ve biz İİSŞP olarak bunu asla kabul etmiyoruz.

ÜRETİMDEN GELEN GÜCÜMÜZÜ KULLANIRIZ

esnek-calismaya-karsi-birlikte-mucadele-788112-1.Adnan Serdaroğlu (DİSK Genel Sekreteri, Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı): Meclis kapanmadan önce de kıdem tazminatına yönelik saldırılara girişmişlerdi. Kıdem tazminatına aracısız müdahale ederken büyük bir reaksiyon göreceklerini bildikleri için “Acaba bir yerlerden başlarsak ağır ağır kıdem tazminatına doğru getirebilir miyiz?” diye hesap yapıyorlar. Kasada para kalmadı, bu nedenle kıdem tazminatını dört gözle bekliyorlar.

50 yaş üstü ve 25 yaş altı işçiler için kıdem tazminatını doğrusu ortadan kaldıracak esnek egzersiz biçimlerini getirme hedefi sadece bir açılış. Kıdem tazminatını tamamen ortadan kaldırmaya dönük girişimlerin bir parçası bu. Bunu deşifre edeceğiz. Neyin ne kavrama geldiğini, toplumun nasıl kandırılmaya çalışıldığını anket çalışmaları, araştırma merkezimizin bilimsel veriler üzerinden gerçekleştirdiği analizlerle ortaya koyacağız. Kıdem tazminatına dokunacak herhangi bir kullanım, bizim için fabrikalarda üretimi durduracak bir karşısında duruşumuzun başlaması anlamına kazanç. Üretimden gelen gücümüzü kullanacağız. Fabrikalar direnişe geçecek. Bu tüm konfederasyonlar için kayda değer bir imtihan. Biz DİSK olarak kıdem tazminatını amaç alan her türlü uygulamaya karşı ardına kadar çaba edeceğiz. Bizim gibi düşünen konfederasyonlarla birlikte daha gür bir sesi ortaya koymaya çalışacağız.

CHP SENDİKALARIN YANINDA DURACAK

esnek-calismaya-karsi-birlikte-mucadele-788113-1.Bağımsızlık Özel (CHP Grup Başkanvekili, Manisa Milletvekili): Bakan Albayrak’ın hafta başında açıkladığı YEP, rahat gelirliler, işçiler ve memurlar başta edinmek üzere emeğiyle geçinen toplum kesimleri için, işsizler için bir umut vadetmiyor. AKP iktidarının ekonomi politikalarındaki fena karnesi, açıklanan öngörülerin gerçekçiliği konusunda kimseyi ikna etkiyor. YEP’deri çıkan çalışanlar aleyhine bir diğer adım ise esnek egzersiz modellerine yönelik. Bu modele kadar 25 yaş altı gençler ile 50 yaş üstünde çalışanlar için esnek şartlar yaratılacak, bu yaş grupları için 10 günden eksik veya belirtilmiş süreli iş sözleşmeleri uygulanacak. Bu güvencesiz çalışma anlamına geldiği gibi, kıdem hakkını ortadan kaldırma yönünde atılmış bir adım olarak değerlendiriliyor.

Saray, aklında olanı ara sıra gündeme getirdiği, tepkileri görünce geri çektiği kıdem tazminatı, elastik çalışma ve güvencesizleştirme konularında, içinde bulunduğumuz bu insanlık ve sağlık krizini fırsata çevirmeye çalışıyor. Buna karşısında toplumun bir tamamiyle direncinin kırık olduğu böyle bir süreçte, işçi sınıfının tarihi kazanımlarına karşı başlatılan saldırılar, en hafif deyimiyle fırsatçılıktır. Devlet ciddiyetiyle de emek örgütleriyle muhataplık ilişkisi bakımından millet yönetimi ciddiyetiyle de bağdaşmaz. Bu modele karşın bir adım atılması durumunda CHP işçi sendikalarının yanına duracak, konfederasyonlarla birlikte işçi sınıfının kazanımlarına göz diken bu modelle çaba edecektir.

EMEĞİN SESİNİ YÜKSELTECEĞİZ

esnek-calismaya-karsi-birlikte-mucadele-788114-1.Serpil Kemalbay (HDP Benzeyen Genel Başkanı, İzmir Milletvekili): Bakan Albayrak’ın açıkladığı YEP gerçekte YEY diye ifade edilmeli; yani Yeni Hesaplı Yalanlar. Bu program içerisinde hiçbir şekilde yoksullar, işçiler, kadınlar, göçmenler değil. Programın açıkladığı rakamlar da zaten gerçekleri yansıtmıyor.

Türkiye’de hemen zaten güvencesiz alıştırma esası teşkil ediyor. İşçi sınıfının yüzlerce yıllık mücadeleyle elde ettiği iş güvencesi hakkını, kıdem ve ihbar tazminatını elinden elde etmek istiyorlar. Özellikle kıdem tazminatı için hükümetin sürekli olarak fırsat kolladığını biliyoruz. İşçi hareketi ve sendikalar bunu geri püskürtüyor. Ilk Önce sendikalar elde etmek üzere bütün toplumsal mücadele dinamiklerinin emrindeki yanlamasına gelmesi ve bu saldırının aleyhinde durması gerekiyor.

Bütçe görüşmelerinin yaklaştığı günlerdeyiz. Bütünlüklü alternatif bütçe ve ekonomi programını sunacağız. Bu programda toplumun bütün ezilen kesimlerini kapsayacağız. Sokaklarda, alanlarda, grevlerde, direnişlerde işçinin yanında olacağız. Sokakta ve Meclis’te sendikalarla ve emek hareketiyle birlikte emeğin sesini yükselteceğiz.

‘İŞ BAŞINI NEGATIF ETKİLER’

esnek-calismaya-karsi-birlikte-mucadele-788115-1.YEP’de bulunan hedeflere Türk-İş yönetiminden de tepki geldi. Yazılı izah etme yapan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, ülkede çalışanların yüzde 87’sinin örgütsüz, yüzde 34’ünün ise kayıt dışı olduğuna uyarı çekerek, “Bu sorunlar çözülmeden alıştırma hayatında elastik bir düzene geçilmesi meslek barışını olumsuz yönde etkileyecektir. Krizden çıkış yolu çalışanların adalet kayıplarında aranmamalıdır. Ulusal ekonomilerin, işletmelerin varlığını sürdürmesi ve büyümesi, işgücü piyasasının daha da esnekleştirilmesi politikalarıyla başarılı olamaz” dedi.

Benzer Haberler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu