Gündem

Emekçinin alınteriyle geleceği yağmalanıyor

Sosyal emniyet sistemindeki açık, rekorlar kırıyor. 7 milyar TL’lik tutar emanetler hesabında bekletildi, değersiz taşınmazlar alındı. Bunların da yalnızca binde 43’ü satılarak nakde dönüştürüldü.

Emekçinin alınteriyle geleceği yağmalanıyor

Nurcan Gökdemir

Gelir gider dengesinin aralıksız bozulmasıyla çabucak çöküşe dürüst ilerleyen milyonlarca emekçinin primlerinin toplandığı sosyal güvenlik sisteminin yönetimindeki us almaz uygulamalar Sayıştay raporlarına yansıdı.

Tahsil edilmeyen, zamanaşımına uğrayan alacaklar, icra ile alınan malların satışından alacağın sadece binde 43’ünün tahsili, alımlarda kurulan rant zinciri gibi fazla sayıda tespitte bulunuldu.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2019 yılı hesaplarında yapılan denetimlere ilişkin Sayıştay raporunda fena yönetim örneği fazla sayıda belirti yer aldı. 41 milyarlık açıkla kapatılan 2019 yılında, 7 milyar TL’yi bulan binlerce adet tahsilat bürokratik hatalardan dolayı emanet hesaplarına gücenmek zorunda kalındı.

Yapılan analiz sonucunda, milyarlarca liralık tahsilat, kurum veya dükkan ile sicil eşleştirmesi yapılmadığı, tahsilat kaydında kesinti listesi boş olduğu, sicil gönderilmediği için Hazine ve Maliye Bakanlığı namına itimat hesaplarında bekliyor. Raporda, bu durumun ödemeyi yapan kurum ya da kuruluşların borçlarının kapatılmamasına neden olduğu bildirildi.

Rapora yansıyan diğer tespitlerden bazıları ise şöyle:

►Millet kurumları tarafından SGK’ye ödenmesi gereken 4.8 milyar TL’lik faturalı alacak tahsil edilememiştir.
►Kurum alacaklarının bir kısmı süresi içinde takip edilmemesi sebebiyle zamanaşımına uğramıştır.
► 2015-2019 yılları arasında toplam 68.9 milyar TL alacak için icra süreci başlatıldı, alacakların yüzde 31,48’i tahsil edilmiştir. 2015-2019 yılları aralarında haczedilen toplam 521 bin 251 adet menkul maldan sadece 10 bin 886’sı, 305 bin 239 adet gayrimenkulden de sadece bin 328’i satıldı. Satışlar sonucunda icra alacağının binde 43’ü oranındaki 297 milyon lira gelir elde edilebildi.
►Türkiye Varlık Fonu’na aktarılan TPAO’daki hisselere karşılık kar payı alınmadı.
► SGK kadar Türksat A.Ş’den e-Devlet ile ilgili data ve iletişim teknolojileri hizmetleri kapsamında olmayan hizmet alımları (Alo 170 İletişim Merkezi) Millet İhale Kanunu’na ast olmadan yapıldı ve kapsam dahilinde yapılan alımlarda ise hizmet aracısız Türksat A.Ş. yerine alt yükleniciler kadar yerine getirildi..
► Emek İnşaat ve TOKİ ile imzalanan protokoller dahilinde yaptırılan binaların kullanılmaya başlanmış olmasına karşın eksiklikler hâlâ tamamlanmadı. Geçici kabul tarihleri 2012, 2013, 2014, 2015 olan 20 binada eksiklikler bulunmaktadır.
► Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile 2013 yılından beri devam eden trampa işlemleri sonucunda kurum ihtiyaçlarında kullanılamayacak, satış kabiliyeti olmayan taşınmazlar alındı. Trampa işlemleri sonucunda 56.4 milyon TL’lik ayrım ortaya çıktı, bu farkın daha da artacağı görünmektedir. Kurum ile Milli Emlak Genel Müdürlüğü aralarında yapılan yazışmalardan bu farkın da taşınmaz trampası ile kapatılmasının öngörüldüğü saptandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ödev edilen ya da tahsis işlemleri aralıksız taşınmazlara karşılık olarak alınan taşınmazların bir kısmının sanayi depolama alanı, belediye hizmet alanı, park, yol, güvenlik alanı, spor tesis alanı gibi kurumun hizmetleri dışındaki amaçlara ayrıldığı, satmak kabiliyetlerinin bulunmadığı ve kurum ihtiyaçlarında kullanılamayacak durumda bulundukları görüldü.
► Prim borcuna karşılık, satılmak amacıyla alınan taşınmazlar satılıp nakde dönüştürülmedi. SGK, 30.10.2019 tarihinde 855.3 milyon TL tutarında prim borcunu silerek 840 taşınmaz edindi. Bu taşınmazlardan sadece 140’ı satıldı ve 38.4 milyon TL temin edildi. 2012 yılından bu yanlamasına takipli borçlara karşılık satın alınan taşınmazlardan, yüzde 4,4’ü satıldı. En son satmak işleminin 30.03.2018 yılında yapıldığı ve bir taraftan da takipli alacaklara karşısında taşınmaz alınmaya devam edilmesi sebebiyle sayısı 2 bin 43’e ulaşan taşınmazların yönetimi ve idare edilmesinde ciddi sorunlar yaşanıyor.
►Gerekli şartları taşımayan işverenlere İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu dahilinde takviye ödemesi yapıldı.

Benzer Haberler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu