Koç Burcu - 05/08/2021

Günlük Burç Yorumları

Dünyada son yüz yıldır insanların 12 burca ayrılması olarak bilinen astroloji, gerçekte böyle değildir. 12 burç üzerinden yapılan astroloji konuşmaları, binlerce yıldır süregelen bir geleneğin anlaşılmasına engel oluyor.

Astrolojinin ana malzemesi burçlar değil haritadır

Astrolojik çalışma içinde 12 burcun da bulunduğu ancak bundan ibaret olmayan bir harita üzerinde yapılır. Bu harita üzerinde klasik astrolojiye göre çıplak gözle görülebilen yedi gök cismi yer alır. Dünyanın her yerinde haftanın günlerine de adını vermiş olan bu yedi gök cismi haftanın günleri sırasıyla Pazar gününden başlayarak şöyledir: Güneş, Ay, Mars, Merkür, Jüpiter, Venüs, Satürn. Son 150 yıl içinde keşfedilen Uranüs, Neptün ve Pluto’nun klasik astrolojide yeri yoktur. Bu gezegenlerin astrolojiye dahil edilmesi çok yakın bir tarihte sadece son bir kaç on yılda olmuştur diyebiliriz. Bu nedenle aslında astrolojide yer almaması gereken bu gök cisimleri hakkında bu yazıda bilgi vermeyeceğim.

Sıradan bir astroloji haritasını incelemeden önce konunun daha iyi anlaşılması için bahsedilmesi gereken bir kaç şey var.

Astroloji hayatınızda olup bitenlerin sebebi değildir

Bu günümüzde nerdeyse kaybolmuş bir bilgidir. Astroloji hayatınızda olup bitenlerin sebebi değil anlatıcısıdır. Hava durumu spikeri yarın yağmur yağacak dedi diye yağmur yağmaz. Yağmur yağacağı için hava durumu spikeri bunu söyler. Bir haritada görülen şeylerin hayatınızda olmasının nedeni o harita değildir. Harita yalnızca anlatıcıdır. Astroloji sizin hayatınızın sebebi olduğunu iddia etseydi bu kadar İslam alimi astrolog olmazdı çünkü bu durum dinin yapısına ters olurdu. Tarih boyunca karşılaştığımız İslam alimlerinin neredeyse tamamı astrologdur.

Gökyüzünde filanca gezegen filanca harekette bulundu diye sizin hayatınızda bir değişiklik olmuyor. Sizin hayatınızda bir değişiklik olacağı için o gezegen oradan oraya hareket ediyor. Alıştığımız düşünce biçimine ters gelen bu sebep sonuç ilişkisini açıklamak bu yazının boyutlarını aşar. Burada sadece astrolojinin sebep sınıfına girmediğini anlamamız yeterlidir.

Astroloji bir bilim değildir, olması da gerekmez

Günümüzde astrolojiyi bilimselleştirme çabaları arasında gezegenlerin insan yaşamı üzerine etkisini açıklamak gibi yollara başvurulduğunu görüyoruz. Şahsi kanaatim, bu ve benzeri görüşlerin hem astrolojiye hem de bilime saygısızlık olduğu yönündedir. Gezegenlerin çekim etkisi gibi konulardan bahsedilebilir ancak bilmelisiniz ki karşıki apartmanın üzerinizdeki çekim etkisi Jüpiter’den fazladır.

Elbette çok sayıda insan ya da olayla ilgili çok sayıda harita değerlendirilip sınıflandırılarak istatistiğe benzer bir çalışma yapılabilir. Ancak ezoterik kavramları özümsemiş biri, bu çalışmalardan bir sonuç çıkmayacağını bilecektir. Buradan bir sonuç çıkmaması astroloji ile ilgili hiç bir şey anlatmamaktadır.

Astroloji, astrolojiden ibaret değildir

Astrolojide herhangi bir kişi, olay ya da kurumun belli bir zamanıyla ilgili yorum yapılır. Bu yorumun yapılabilmesi astroloji bilgisiyle sınırlı olamaz. Astroloji, çok geniş bir ezoterik külliyatın parçasıdır. Temel ezoterik bilgiden yoksun iseniz (Tanrı’nın varlığı, ruhun ölümsüzlüğü, insanın neden dünyada olduğu gibi örneklendirilebilecek temel ezoterik bilgiler) bir haritayı doğru şekilde yorumlamanız mümkün değildir. Üstelik bir haritayı yorumlayabilmek için hayatı da tanımanız gerektiğinden 20 yaşında birinin iyi bir astrolog olması nerdeyse imkansızdır.

Şimdi sıradan bir astroloji haritasına göz atalım:

Günlük Burç YorumlarıBu harita bu yazıyı yazma anının haritası. 12 burç, 12 ev, 7 gök cismi, 2 ay düğümü ve şans noktasından oluşan bir harita. Şans noktasını bu haritaya ekleme nedenim, sayıları 150’yi geçen ve “arap noktaları” olarak adlandırılan, kendileri bir gök cismi olmayıp başka gök cisimlerinin hareketleri üzerinden hesaplanmış noktalar olan unsurlardan olup yüzlerce yıldır her haritada yer almalasıdır.

Bir astroloğun bir harita üzerinde çalışması ortalama üç dört saat sürer. Bu türden bir çalışmanın tamamını yazıya dökmek burada mümkün değildir. Yine de bu çalışmanın aşağı yukarı onda biri kabul edilebilecek bir örneklendirme yapmaya çalışayım.

Önce biraz daha bilgi

Astroloji dünya merkezlidir (hatta kuzey yarımküre merkezlidir) ve dünyayı saran varsayımsal bir burçlar kuşağı ve yeryüzünden gökyüzüne bakıldığında bahsettiğim yedi gökcisminin bu burçlardan hangilerinde yer aldığı bilgisini kullanır. Burçlar kuşağında 12 burç bulunur ve dünyanın kendi etrafındaki dönüşünden ötürü ufuk çizgisi 2 saatte bir burç değiştirir. Örnekteki haritada ufuk çizgisi terazi burcunda. Bu ufuk çizgisinin hangi burçta olduğuna yükselen burç diyoruz. Haritanın ortasında yer alan sayılar, hayatın değişik yönlerini anlatan 12 evi gösterir. Yükselen burcun bulunduğu ev 1. evdir, kişinin ya da olayın temsilcisidir.

Bu burcu hangi gök cisminin yönettiğine ve bu gök cisminin haritanın neresinde hangi koşullar altında bulunduğuna bakılarak haritayı yorumlamaya başlamak mümkündür. Peki bir burcu bir gök cisminin yönetmesi ne demek?

Astrolojide burç yöneticilikleri

Bir astroloji haritasındaki 12 burcun yöneticisi olan yıldızlar vardır. Burada ilk kez yıldız terimini kullandım, önce bunu açıklamak daha doğru olur. Türkçe’de astroloji haritasında yer alan unsurlara yıldız denir. Çıplak gözle görülen yedi gök cismi içerisinde sadece güneş bir yıldızdır ama astrolojik terminolojide diğer altı gök cismi de yıldız adıyla anılır. Yıldızname de ismini burdan alıyor. Yıldızname dediğimiz şey bildiğiniz astrolojidir. Bu arada konu kelimelerden açılmışken, müneccim kelimesinin de aslında astrolog anlamına geldiğini belirtelim. Arapça’da yıldız anlamına gelen necm kelimesinden türeyen müneccim kelimesi, yıldız ilmini bilen anlamında kullanılır. Necmettin isminin de yıldızdan gelme olduğunu konumuz dışı olsa da belirtmek isterim. Örnekleri çoğaltınca kelimeler daha hızlı anlaşılıyor. Dolayısıyla Necm suresi de yıldız suresidir.

Burç yöneticiliği konusuna geri dönelim. Bir astroloji haritasını altta yengeç ve aslan burçları duracak şekilde konumlandırırsanız burç yöneticiliklerini görmek kolaylaşır.

Günlük Burç YorumlarıBu tabloda görülebileceği üzere yengeç burcunun yöneticisi ay, aslanınki ise güneştir. Buradan başlayarak yanlara doğru ilerlenirse ikizler ve başak burcunun yöneticisi merkür, boğa ve terazinin yöneticisi venüs, koç ve akrebin yöneticisi mars, balık ve yayın yöntecisi jüpiter, kova ve oğlakın yöneticisi satürn’dür. Bu tablo yukarıdan aşağı doğru sıcaktan soğuğa doğru yayılır. Az önce bahsettiğim astroloji kuzey yarımküre merkezlidir sözümü hatırlayın. Yani astrolojide aşağı yukarı temmuz ve ağustos yengeç ve aslana denk düşerken, aralık ve ocak ayları oğlak ve kovaya denk düşüyor. Bunun neden böyle olduğu konusu da bu yazıyı aşar. Ben yine de kültürel bir bilgi olarak bu durumu hatırlatmayı uygun gördüm.

Peki soruyu hala cevaplamış sayılmayız. Bir yıldızın bir burcu yönetmesi ne demek? Örneğin haritada yükselen burç olan terazinin yöneticisinin venüs olduğunu artık biliyoruz. Peki bunun anlamı ne? Bu haritada venüsün başakta olması o yıldızın başak burcunda kendini nasıl hissettiği, anlattığı şeyleri (astrolojinin anlatıcı olduğunu hatırlayalım) ne ölçüde iyi ifade edebildiği ile ilgilidir. Bu arada anlatmaya çalıştığımız durumun sadece venüsün başakta olması ile ilgili değil aynı zamanda 12. evde olmasıyla da ilgili olduğunu hatırlayalım. Dolasyısıyla bir insanın haritasında yükselen burç, yükselen burcun yöneticisinin hangi burçta ve hangi evde ne durumda olduğu, kaba bir hesapla 12 üzeri 3 yani 1728 değişik olasılık içeriyor. Bu olasılıklara venüsün bulunduğu yerde diğer yıldızlarla olan ilişkisini hesaba katmadık. Ayrıca bu anlattığım konu bir haritanın incelenmesi aşamasında sadece birinci evle ilgili değerlendirmenin başlangıç aşamasıdır.

Konunun daha iyi anlaşılması hatta daha da ilgi çekici olması açısından bütün bu yıldızların, burçların ve evlerin ne anlattığını açıklamak isterdim ama dediğim gibi bunun için yazı değil kitap yazmam gerekir ve buna da maalesef şu anda hiç zamanım yok.

Burada yapmaya çalıştığım esas şey, son yüz yıldır baya bir bilgi erozyonuna kurban olmuş astroloji konusunun aslında neye benzediğiyle ilgili bir fikir vermek. Astrolojide insanların burcu yoktur, haritası vardır. Bu harita o kadar detaylıdır ki gazetelerde televizyonlarda gerçek astrolojiden bahsedilse insanlara fenalık gelir, kimse ilgilenmez, rating de yapmaz.

Ancak bir diğer yandan insanlar haklı olarak bugün medyada gördüğü astroloji için “ne yani hepimiz 12 burca mı ayrılıyoruz” biçiminde tepki vermektedir. İnsanların haritalarında güneşin hangi burçta bulunduğu üzerinden bir falcılık yapma adeti aşağı yukarı yüz yıllık bir konudur. Bundan yüz yıl kadar önce astrolojin unutulmaya yüz tuttuğu bir dönemde A.B.D.’de bir gazetenin 12 burç üzerinden günlük fal yayınlaması ve bunun çok tutması sebebiyle bugün medyada astroloji adı altında günlük fal okuyoruz. Bu nedenle de “fala inanma falsız kalma” diyerek birbirimizle dalga geçiyoruz.

Yazdıklarımı “gerçek astroloji bu değil!” tepkisine dönüştürmek gibi bir amacım yok. Zaten astrolojiyi temsil edecek biri olarak görmüyorum kendimi. Bilinmeyen ve bahsi açılmayan bir alanı, çok dar bir kapsamda örneklerle açıklamaya çalıştım. Benim için esas önemli olan ise astrolojinin de içinde olduğu büyük ezoterik literatürdür. Bunun değeri anlaşılmıyor. Gelecekte bir gün bu daha geniş kapsamlı alanı da anlatmaya çalışmak isterim.

Günlük Burç Yorumları İçin Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu