Kadın

Salgın kadınlara daha pozitif yokluk ve şiddet getirdi

Birleşmiş Milletler’in Bayan ve Kalkınma Programı’nın son yayımladığı raporlar, salgının en yıkıcı etkilerini kadınlar üzerinde gösterdiğini ortaya koyuyor.

Salgın kadınlara daha fazla yoksulluk ve şiddet getirdi

HABER MERKEZİ

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) göre yayımlanan raporlara tarafından, Covid-19 salgını kadınlar için fakirlik oranını manâlı ölçüde artırdı ve hali hazırda sefalet içinde yaşamış kadın ile erkek arasındaki uçurumu daha da genişletti. Raporlarda, karantina süresi her tarafında milyonlarca kadının ivedi koşul çağrılarında ise çoğalma görüldü. Bahşedilen rakamlar, hızlı bir şekilde müdahale edilmezse kolay basit geri dönülemez etkileri olacağını gösteriyor.

Yoksulluk en çok kadınları etkiliyor

Salgından önce kadınlar için yokluk oranının 2019 ile 2021 arasında yüzde 2,7 azalması bekleniyordu fakat tahminler şu anda salgın ve etkileri sebebiyle yüzde 9,1’lik bir artışa dikkat çekici ediyor.

BM Kadınlar ile BM Kalkınma Programı’nın yayımladığı rapora göre, salgının genelde küresel yoksulluğu etkilerken kadınların orantısız bir şekilde kötü etkileneceğini gösteriyor. 2021 yılına kadar, aşırı yoksulluk içinde yaşayan (günde 1,90 ABD doları ya da daha az yaşamış) 25-34 yaş arası her 100 erkek için 118 kadın olacak ve bu farkın 2030 yılına kadar 100 erkek başına 121 kadına çıkması bekleniyor.

Covid-19 arkasında Birleşmiş Milletler Bayan Birimi- İç görüden Müdahaleye: Covid-19 bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği raporunda özetlenen verilerde, salgının 2021 yılına kadar 47 milyonu bayan ve kız çocuğu elde etmek üzere 96 milyon insanı fazla yoksulluğa sürükleyeceğini de gösteriyor. Bu, fazla fakirlik içinde yaşamış toplam bayan ve kız çocukları sayısını 435 milyona çıkaracak ve tahminler arasında bu rakamın 2030 yılına kadar salgın öncesi seviyelere geri dönmeyeceğini gösteriyor.

Kadınların gelir kaybetme oranı daha yüksek

Salgın, bu on yılın sonuna kadar fazla yoksulluğun ortadan kaldırılması beklentilerine dair ciddi bir tehdit oluşturdu. Kadınlara ve kız çocuklarına karşın gelişen fakirlik oranlarına ilişkin bu tahminler, yalnızca gayri safi yurtiçi hasılanın aşağıda yönü olan revizyonunu hesaba kattığı için – kadınların çocuk bakımı sorumlulukları sebebiyle işgücünden ayrılması gibi – öteki faktörleri hariç tuttuğundan, gerçek daha da acımasız olabilir. Kadınlar, gelir kaynaklarını kaybetme olasılıklarının daha yüksek ve sosyal koruma önlemlerinin kapsamına girme olasılıkları daha düşük olduğu için COVID-19 krizinin etkilerini erkeklere oranla daha fazla hissediyorlar. Salgının sonuçları, aşırı sefalet tahminlerini bölgeler arasında bitmiş değiştirecek. şu anda Sahra altı Afrika’da yaşamış dünyadaki yoksul kadınların yüzde 59’u ile bölge, dünyanın maksimum aşırı yoksuluna ev sahipliği yapmaya devam edecek. gerçi, son birkaç yılda yoksulluğun azaltılmasında önemli kazanımlar elde ettikten daha sonra, Güney Asya’nın fazla yoksullukta her tarafta yükselişe geçmesi bekleniyor.

2030’a değin, Güney Asya’da fakirlik içinde yaşamış 25-34 yaş arası her 100 erkeğe karşılık, 2021’de 118 olan bu artış, 129 fakir kadın olacak.

Raporda, önceden var olan diğer cinsiyet eşitsizliklerinin hız kesmeden yükselişi de bu rakamları etkileyecektir. Kadınlar barınma, yemek hizmetleri ve ev işleri gibi en çok etkilenen sektörlerin bazılarında istihdam edilmektedir. Kadınlar, işten çıkarmalara ve geçimini sağlama kaynağı kaybına karşısında özellikle erkeklere oranla daha savunmasız kaldılar. Milletlerarası Alıştırma Örgütü’ne (ILO) tarafından, Haziran 2020 itibarıyla, dünya genelinde konut işçilerinin yüzde 72’sinin COVID-19 nedeniyle işini kaybettiği tahmin ediliyor. Kadınlar ve erkekler, karantina esnasında ayrıca ev işlerini daha pozitif üstleniyorlar keza de çocuklara ve aile üyelerine bakıyorlar, ama işlerin çoğu hala kadınların ve kızların omuzlarına yüklenmiş durumda görülüyor.

Ivedi durum çağrıları arttı

Salgının başladığı günden bu yanlamasına dünyada 243 milyon kadın cinsel ve maddi şiddete maruz kaldı. Salgın döneminde kadınların maruz kaldığı şiddetin “yakın ilişkide olduğu partnerleri” kadar gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kadına karşın zorlama ekonomik krizler, çatışmalar veya salgın hastalık gibi dönemlerde her zaman yükselme göstermiştir. Evvelden var olan bu sorun, cinsiyet eşitsizlikleri, salgının neden olduğu hesaplı ve sosyal gerginlik, karantinadan kaynaklı kısıtlı hareket ile birleşince manâlı ölçüde bir yükselme yaşandı. Dünyada birçok bayan salgın döneminde yardım hizmetlerinden yoksun bırakılırken, kendilerine kuvvet gösteren erkeklerle “kilit aşağıda” yaşamak zorunda bırakıldı.

Kadınlar yardım isterken zorlandılar

Salgın ve onun yarattığı şartlar, kadınların şikayet etmesini ya da destek istemesini daha da zorlaştırdı. Raporda bahşedilen bilgilerin birçoğunun bütün sayıları yansıtmayacağının altı çiziliyor. Bunun en büyük nedeni, COVID-19 salgınında yardım hatlarına “ulaşabilen” kadınlar bilgi alınabildi. Kadına karşın baskı vakalarıyla ilgili mevcut raporların, büyük olasılıkla kadına yönelik güç vakalarının gerçek sayısının ve sorunun büyüklüğünün beceriksiz bir tahmini olduğunu belirlemek bu anlamda kayda değer. Var olan verilerden ve kanıtlardan, şiddete maruz kalan kadınların büyük çoğunluğunun polise, destek hatlarına veya öteki hizmet sağlayıcılara bildirimde bulunmadığını raporda belirtiliyor.

***

Dünyanın her uygun çoğaltma görüldü

Örneğin, Fransa’da, aile içi zorlama vakaları 17 Mart’taki karantina uygulamasından bu yana yüzde 30 arttı. Kıbrıs ve Singapur’daki yardım hatları çağrılarda sırasıyla yüzde 30 ve yüzde 33 artma kaydedildi. Arjantin’de, aile içi şiddet vakaları için acele şart çağrıları, karantina başladığından bu yandan yüzde 25 arttı. Kanada, Almanya, İspanya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri’nde hükümet yetkilileri, bayan hakları savunucuları ve sivil toplum kuruluşları, kriz esnasında aile içi şiddete ilişkin şikayetlerin ya da ivedi koşul sığınma evlerine başvurunun arttığını belirtmişlerdir.

Benzer Haberler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu