Çalışma Hayatı

Yargıtay’dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren karara imza atan Yargıtay, sabah mesaiye geç gelip, akşam erken çıkan işçinin tazminatsız şekilde kovulmasının önünü açtı.

Abone ol

İddiaya tarafından, çalıştığı şirkette sabahtan 08.00 mesaisine yarım saat geç kalan akşam da mesaisinden 15 dakika erken çıkan işçi tazminatsız şekilde kovuldu. Soluğu İş Mahkemesi’nde bölge işçi, depo işçisi olarak çalıştığını, davalı işveren kadar iş sözleşmesinin açık ve kesin bir ifade olmadan sona erdirildiğini dile getirdi.

Duruşma, iş sözleşmesinin patron göre hileli nedenle feshedildiğini ileri sürerek, feshin geçersizliğine, davacının işe iadesine ve hukuki sonuçlarına karar verilmesini istek etti. Sanık işveren ise davacının iş sözleşmesinin haklı nedenle sona erdirildiğini, davacının mazeretsiz olarak işe hiç gelmediğini, yahut geç geldiğini veya atama yerini terk ettiğini, fesih işleminin usulüne uygun şekilde gerçekleştirildiğini, davacının meslek sözleşmesinin haklı ve geçerli nedenle feshedildiğini savunarak davanın reddini istedi.

“Fesih ölçülü olmamıştır”

Mahkeme; sanık işverenin yapmış olduğu fesih işleminde feshin son çare olma ilkesine uyulmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verdi. Kabul kararına aleyhinde davalı avukatı istinaf başvurusunda bulundu. Alan Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi sanık avukatının istinaf başvurusunu esastan reddetti. Gerekçeli kararda; davacının 08.00’de başlayan vardiyaya 08.35 ve 09.00’da işbaşı yapması eylemlerinin meslek akdi feshini gerektirir ağırlıkta olmadığı, davalı işverence bu eylemler sebebiyle işleyişin ne şekilde olumsuz etkilendiği hususunun ispatlanamadığı, fesih işleminin ölçülü olmadığı belirtildi. Kararı davacı emekçi temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

“İşe zamanında gelecekti”

Yargıtay kararında, işçinin işe geç gelip erken çıktığına dair zabıt tutulduğuna uyarı çekti. Davacının savunma vermediği ve davacıya böylece 2 jurnal ücretten kesme cezası ve öğüt verildiği, davacının belirtilenlerin içten olmadığına ilişkin savunma verdiği hatırlatıldı. Kararda; “Davacıya ihtar verildiği, iki gün işe geç geldiği belirtilerek (08.00-16.00 vardiyasına 08.35 ve 09.00’da geldiği) zabıt tutulduğu, davacının savunma vermediği, 17.10.2016 tarihli ihtarname ile davacının meslek akdinin feshedildiği anlaşılmıştır. Davalı iş yerinin özelliği ve yapılan işin gereği aralıksız çalışılması gereken işyerinde mazeretsiz devamsızlıklar yaparak olumsuzluklara yol açan davacının iş akdinin feshinin geçerli nedene dayandığı anlaşılmakla davanın reddi gerekirken yanılgılı değerleme ile yazılmış şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir. İş Mahkemesi ve Bölge Adliye Mahkemesi’nin kabul yönündeki kararı bozularak ortadan kaldırılmıştır. Feshin geçerli nedene dayandığı anlaşıldığından davanın reddine karar verilmiştir” denildi.

Benzer Haberler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu