Siyaset

Zimmetçiye 20 milyon TL

Zimmetçiye 20 milyon TL

Nurcan Gökdemir

Sayıştay’ın denetleme raporları, kamu kaynaklarının israfının, kesin çevrelerin zenginleşme arabulucu olarak kullanılmasının yanı sıra devletin alacaklarının tahsilinde de etkin davranılmadığını gösterdi. 2004 yılındaki bir zimmet olayından dolayı tahsili kararlaştırılan 3.5 milyon Dolar o günkü kurdan hesaplanarak 1.3 milyon lira olarak kayda alındı. Zaman aşımının dolmasına bir ay kala kayda alınan tutar aradan geçen 16 sene baştan başa kurdaki değişim dikkate alınarak güncellenmedi. 21.3 milyon liraya ulaşan zimmet tutarı bu nedenle 16 sene önceki değeri olan 1.2 milyon lira olarak kayıtlarda kalmayı sürdürüyor.

Sayıştay denetçilerinin Kazanç İdaresi Başkanlığı’nın 2019 yılı hesaplarında yaptığı çözümleme sonunda hazırladığı raporda, devletin 20 milyon liralık alacağı ile ilgili bir “hesap hatası” yapıldığını gösterdi.

TAKİP VE TAHSİLAT SORUNLU

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın mali tablolarında bulunan “Kişilerden Alacaklar Hesabı”nın büyük ölçüde diğer kurumlara ait alacakları içerdiği ve bu alacakların takip süreçlerinde aksamalar olduğu saptandı.

Kamu idarelerinin etkinlik alacakları ve kurum alacakları açık havada kalan ve millet idarelerince tespit edilen kamu zararından doğan alacaklar ile öteki alacakların izlenmesi için kullanılan bu hesapta yapılan analiz sonunda şu tespitlerde bulunuldu:

Kişilerden Alacaklar Hesabı bakiyesinin 31.12.2019 tarihi itibarıyla 104 milyon 357 TL olduğu; söz konusu tutarın büyük kısmının, peşine düşüp takip ve tahsil görevi GİB’e bırakılmakla birlikte öteki kurumların alacaklarından oluştuğu, 31.12.2018 tarihli bilançoda Kişilerden Alacaklar Hesabının bakiyesi 96 milyon 840 bin TL iken bu tutarın bir sene daha sonra 104 milyon 357 bin TL’ye çıkmasından da anlaşılacağı üzere, aidat dairelerince bahse konu alacakların peşine düşüp takip ve tahsil süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülememesi sonucu bu tutarın yıllar itibariyle birikimli olarak arttığı anlaşılmıştır.”

ZİMMETE ÖDÜL

Raporda bu saptama, 20 milyon TL eksik tutulan bir alacakla da örneklendi. Buna tarafından, diğer bir millet idaresince mahkeme emri ile 2004 yılında kesinleşen bir zimmet suçuna ilişkin 3 milyon 582 bin265 Dolar tutarındaki hazine zararının takip ve tahsilinin sağlanması için ilgili ödenti dairesine zamanında bildirimde bulunuldu. Fakat alacak 10 yıllık zamanaşımı süresinin dolmasına bir ay gibi kısa bir zaman kala GİB kayıtlarına alındı.

Dolar cinsinden alacağın ilk olarak kayıtlara alınması esnasında 1 milyon 372 bin 849 TL değerleme yapıldı. Oysa ilgili yasanın her ay döviz satmak kuru üzerinden alacağın değerlemesinin yapılması gerektiği hükmü uygulanmadığı için aradan geçen zamanda kura yan ayarlama yapılmadı.

bu nedenle de 2019 sonundaki döviz kuruna göre 21 milyon 316 bin 984 liraya ulaşması gereken zimmet alacağı, 1 milyon 372 bin lira olarak kayıtlarda kaldı.

HALK ZARARINA YOL AÇMAYIN

Sayıştay GİB’i, “Alacaklar hesabındaki geçmişten gelen alacakların peşine düşüp takip ve tahsil süreçlerine ilişkin iş ve işlemlerin zamanında ve içten bir şekilde yapılması sağlanarak alacakların tahsilinde etkinliğin arttırılması, bu vesile ile millet zararına sebep olunmadan parasal tabloların içten ve güvenilir data sunmasının garanti altına alınması gerekmektedir” diye uyardı.

Benzer Haberler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu